Centrum reprodukčního zdraví

Centrum reprodukčního zdraví je zdravotnický ústav poskytující služby týkající se zdraví plodnosti, dědičnosti a prepotence, intervencí při vrozených vadách, vědeckých výzkumů a léčby neplodnosti.Je partnerem projektu Světové zdravotnické organizace (WHO) pro lidské reprodukční zdraví, neplodnost a prevenci sexuálně přenosných nemocí.

Na základě pracovního postupu je centrum rozděleno především na dvě části s různými funkčními místnostmi: Sekce přípravy experimentů a Sekce experimentů a analýz.
Sekce přípravy experimentu je určena pro přípravu na experimenty s embryi, například odběr spermatu nebo vajíčka.Sekce sestává z místnosti pro odběr spermatu, místnosti pro odběr vajíček (včetně podtlakové místnosti), sálu laparoskopické chirurgie, anesteziologického sálu atd.

reprodukční