PCR Thermal Cycler

  • OLABO PCR Thermal Cycler

    OLABO PCR Thermal Cycler

    Tepelný cyklovač je přístroj, který provádí amplifikaci nukleové kyseliny polymerázovou řetězovou reakcí.Používá se hlavně v lékařských institucích, laboratořích pro testování klinické amplifikace genů, které splňují požadavky, vědeckých výzkumných ústavech, univerzitách atd.