Ostatní

  • Mini PCR pracovní stanice

    Mini PCR pracovní stanice

    Mini PCR Work Station je zařízení, které poskytuje bezpečnou ochranu a ochranu životního prostředí pro proces rychlé detekce nukleových kyselin na klinice horečky a pohotovostní kliniky nemocnic.Zařízení je rozděleno do tří oblastí, a to oblast pro přípravu činidel, oblast pro přípravu vzorků a oblast pro amplifikační analýzu.

  • Výdejní box (vzorkovací nebo vážicí box)

    Výdejní box (vzorkovací nebo vážicí box)

    Výdejní stánek je místní čistící zařízení určené pro místa, jako jsou farmacie, mikrobiologický výzkum a vědecké experimenty.Poskytuje druh vertikálního, jednosměrného proudění vzduchu, který vytváří podtlak v pracovní oblasti, část čistého vzduchu cirkuluje v pracovní oblasti, část je vypouštěna do blízkého prostoru, aby se zabránilo křížové kontaminaci, aby byla zajištěna vysoká čistota v pracovní oblasti. plocha.