Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Při přijímání pacientů trpících dýcháním, krevním oběhem, metabolismem a dalšími víceorgánovými selháními z interních, chirurgických a dalších oddělení se JIP zaměřuje na výkonné celkové řízení dýchání, krevního oběhu, metabolismu a dalších pro pacienty.

1. V rámci humanismu využít high-tech výdobytků v moderní společnosti k vytvoření efektivního a rychlého lékařského systému, a tím dát impuls rozvoji JIP.

2. S využitím výzkumných úspěchů ergonomie, psychologie, sociologie a dalších souvisejících hraničních věd, rozšířit označení designu "orientovaný na lidi", systematicky nastavit teorii humanizovaného designu v designu nemocnice.

3. Design oddělení JIP zaměřený na lidi by měl být založen na psychologické aktivitě lidí, založený na fyzických vlastnostech, vedený aktivitou chování, bez ohledu na všechny požadavky lidí nemocnice, skutečně realizující pocit "doma".

JIP