Tvrdoměr

  • OLABO manuální nebo automatický digitální tvrdoměr tablet

    OLABO manuální nebo automatický digitální tvrdoměr tablet

    Tvrdoměr tablet se používá k měření drtící tvrdosti tablet.Vysoce přesný tlakový senzor zajišťuje přesnost a reprodukovatelnost testu.Manuální vkládání a ruční lisování tablet, snadná obsluha.Systém dokáže realizovat automatické zobrazení, automatické zablokování, automatický reset, automatický test cyklu, automatickou lineární korekci chyb a automatickou diagnostiku chyb.