Čistý operační sál

Čistý operační sál

1. Zabránění vniknutí škodlivin zvenčí na operační sál

2. Čištění vzduchu, který proudí do operační místnosti

3. Udržování stavu přetlaku

4. Rychlé a účinné odsávání znečištění přímo v místnosti

5. Kontrola znečišťující látky a snižování možnosti znečištění

6. Sterilizace a dezinfekce předmětů a pro montáž

7. Okamžitá likvidace znečištěných předmětů.

Operační sál General Clean

Operační sál General Clean je určen pro všeobecnou chirurgii (kromě chirurgie třídy A), gynekologické operace atd.

Maximální průměrná koncentrace sedimentačních bakterií: 75~150/m³

Čištění vzduchu: Třída 10 000

Vzduch vyčištěný primárními, středními a HEPA filtry postupně proudí výstupem na stropě do operačního sálu a vyčištěný čistý vzduch vytlačuje znečištěný vzduch ven z výstupu, aby sál zůstal čistý.

Operační sál s laminárním prouděním využívá technologie čištění vzduchu k různé kontrole a léčbě mikrobiologického znečištění s cílem zajistit, aby čistota místnosti byla vhodná pro různé operace, a zajistit čisté a pohodlné provozní podmínky se správnou teplotou a vlhkostí.

COT4 COT2 COT3

Čistý operační sál