Komora pro biologickou izolaci

  • Komora pro biologickou izolaci OLABO

    Komora pro biologickou izolaci OLABO

    Izolační komora je vybavena vlastním podtlakovým filtračním systémem, který poskytuje maximální ochranu a provozní bezpečnost jak kontaminované osobě nebo předmětu, tak operačnímu týmu.