Automatický chemiluminiscenční imunoanalytický systém

  • Automatický chemiluminiscenční imunitní systém Olabo

    Automatický chemiluminiscenční imunitní systém Olabo

    Chemiluminiscenční imunoanalytický systém využívá technologii magnetické separace částic, která využívá magnetické částice jako nosiče protilátek, které mohou být rovnoměrně distribuovány v reakčním systému v kapalné fázi, s rychlejší reakční rychlostí a vyšší účinností.Při použití enzymatické chemiluminiscenční metody je světelný signál stabilnější.Nová generace enzymatických substrátů s vyšší citlivostí a rychlejší luminiscencí.

    Ve srovnání s mezinárodními značkami mají reagencie pro chemiluminiscenční imunotesty dobrou konzistenci, míra koincidence může dosáhnout více než 95% a přesnost detekce může dosáhnout CV<2%.