ATP fluorescenční detektor

  • Rychlý fluorescenční detektor OLABO ATP

    Rychlý fluorescenční detektor OLABO ATP

    Fluorescenční detektor ATP je založen na principu luminiscence světlušek a využívá „systém luciferáza-luciferin“ k rychlé detekci adenosintrifosfátu (ATP).Vzhledem k tomu, že všechny živé organismy obsahují konstantní množství ATP, může obsah ATP jasně indikovat množství celkového ATP obsaženého v bakteriích nebo jiných mikroorganismech a zbytcích potravy ve vzorku, což se používá k posouzení zdravotního stavu.
    Fluorescenční detektor ATP je vhodný pro monitorování klíčových kontrolních bodů v procesu výroby potravin a nápojů a odběr vzorků a monitorování v reálném čase ze strany lékařských systémů a agentur pro dohled nad zdravím.